กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้กราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร และพระครูธรรมธร เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จ. ชลบุรี มาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ซึ่งมีนายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ เมืองดูไบ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ รวมถึงพสกนิกรชาวไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดพิธีขอพรจากพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีชุมชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และนักเรียน นักศึกษาไทยจากกรุงอาบูดาบีและเมืองอัลเอนเข้าร่วมสวดขอพร

และในช่วงเย็น ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาในการปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนคนไทยได้ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

 

On 3 May 2019, the Royal Thai Embassy in Abu Dhabi, United Arab Emirates, performed merit activities, including Buddhist and Muslim praying ceremonies, as well as tree planting around the Embassy’s premise to celebrate the auspicious occasion of the Coronation of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.