กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

        เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัว เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD) รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวตเข้าร่วมงาน ประมาณ ๕๐ คน โดยสถานเอกอัครราชทูตได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเปิดให้ประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย