กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

         เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้นำคนไทยและนักศึกษาไทยในกรุงไคโรรวม ๖๕ คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาล Al Azhar University Specialized Hospital ในกรุงไคโร โดยมี ศ. ดร. มูฮัมหมัด ฟารุค ฮาแกก (Prof. Dr. Muhammad Farouk Hagag) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

          กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว ก็ยังเป็นการตอบแทนสังคมอียิปต์ ที่คนไทยและนักศึกษาไทยกว่า ๔,๐๐๐ คนได้มาประกอบอาชีพและศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร (Al Azhar University) และยังเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยในอียิปต์ได้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนชาวไทยในอียิปต์ อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยและประเทศไทยในสายตาชาวอียิปต์รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้คุณและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนไทยอีกด้วย