กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไร้บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไร้บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทยในกรุงเวียนนา จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกอบอาหารไทยและนำไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กลุ่มคนไร้บ้านในกรุงเวียนนาประมาณ ๒๒๐ คน ณ ศูนย์สงเคราะห์ Gruft ของมูลนิธิ Caritas พร้อมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิด้วย