กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับโรงเรียน ก.ไก่ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิ Al Sanabel Orphan Care Society ณ Adhari Park เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๓๐ น. โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยในบาห์เรนได้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินแก่บ้านเด็กกำพร้า จำนวน ๑,๐๒๐ ดีนาร์บาห์เรน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล