กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการบริจาคอาหารกระป๋องและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า Orphans Welfare Society โดยมีนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ภริยา ข้าราชการ และลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว