กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้นำคณะจิตอาสาชุมชนไทยในรัฐสุลต่านโอมาน ประมาณ ๕๐ คน ร่วมทำกิจกรรมเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตและบริเวณโดยรอบ