กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้ร่วมกับชุมชนชาวไทยในกัมพูชา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคเงินสดและสิ่งของ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์กร Sacrifice Families and Orphans Development Association (SFODA) กรุงพนมเปญ ซึ่งดูแลเด็กและเยาวชนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในกัมพูชาได้ร่วมกันบริจาคเงินสดเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๙๙.๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ และสิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนในความดูแลองค์กร SFODA