กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ข้าราชการและบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนไทยในประเทศ บรูไนดารุสซาลามได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam สถานสังคมสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในบรูไน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอุปกรณ์ลู่วิ่งสำหรับนักเรียน และเงินบริจาคในนามสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันและชุมชนไทยในบรูไน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม สันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของ Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam