กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดป่าพุทธรังษีโซล เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี ประกอบด้วย การเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้า และบริเวณโดยรอบวัด การปูพื้นข้างอาคารวัดด้วยอิฐ การทำความสะอาดอุโบสถ การปลูกต้นไม้และตกแต่งกิ่งไม้ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานกิจกรรมฯ และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน