กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะจิตอาสาในฟินแลนด์จำนวน ๓๐ คน ได้มาช่วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดสถานที่เพื่อจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งได้ทำความสะอาดสถานที่จัดงานหลังงานพิธีเสร็จเรียบร้อย นอกจากนี้ หลังจากพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ถวายถุงนอนจำนวน ๑๕ ถุง ให้พระสงฆ์เพื่อนำไปใช้เมื่อมีคนไทยมาช่วยงานวัดและต้องพักค้างแรมที่วัด นอกจากนี้ คนไทยที่มาร่วมงานพิธีฯ ยังได้ร่วมถวายสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็นสำหรับบุคคลที่มาอาศัยพักพิงที่วัดด้วย