กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ สวนนกหนานซา Nan Sha Bird Park ที่ตั้งอยู่ในเขตหนานซา นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง โดยมีนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เป็นประธานในพิธี และมีนายจ้าว หยัง (Zhao Yang) ผู้จัดการใหญ่สวนนกหนานซา (Nan Sha Bird Park) และนายสู จางจุ้น (Xu Zhangjun) ผู้แทนของสำนักงานต่างประเทศเขตหนานซา และนายซื่อ ตง ตง (Shi Dong Dong) ผู้แทนการท่องเที่ยวเขตหนานซาให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีชุมชนไทยในพื้นที่เข้าร่วม ๕๐ คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกต้น Golden Tree (Tabebuia chrysantha) ซึ่งเป็นต้นไม้ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) เขตหนานซา และให้ดอกสีเหลืองทองจำนวน ๓๐ ต้น