กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในสมาพันธรัฐสวิส จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบบริเวณวัดฯ