กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการมีร่วมรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม โดยมีข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัว พร้อมทั้งชุมชนไทยในไต้หวันเข้าร่วม