กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายรัศม์ ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัวและคนไทยในกรุงอัสตานา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า SOS Children Village Astana โดยมอบเงินบริจาคและของใช้ และสอนให้เด็ก ๆ ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ารู้จักและเล่นการละเล่นของเด็กไทย (มอญซ่อนผ้า)