กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และทีมประเทศไทย ร่วมประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อทะนุบำรุงสถานที่วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ลานวัด การปูพื้นกระเบื้องลานวัด และการทำความสะอาดอุโบสถและพื้นที่วัด