กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิหร่าน) เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนชาวไทยและนักศึกษาไทยในประเทศอิหร่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มูลนิธิ The Charity Institute of Narges Children’s House ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มีความผิดปกติทางสมอง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่มูลนิธิ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และมอบเงินบริจาคในนามสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในอิหร่าน จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๓,๑๕๑,๐๐๐ เรียล

โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ข้างต้น มีผู้เข้าร่วม รวม ๕๐ คน