กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล (ทำความสะอาด) Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล (ทำความสะอาด)

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยทุกหมู่เหล่าทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่ฯ