กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล (ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน) Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล (ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน)

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวม ๓๐ คน ไปร่วมกันทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการซ้ำซ้อนจำนวน ๕๐๐ คน ณ บ้านสันติภาพและความรัก DAR-UL-SUKUN, 159-H Block 3, P.E.C.H.S., Kashmir Road เมืองการาจี ผู้อำนวยการบ้านสันติภาพและความรัก DAR-UL-SUKUN ได้ให้การต้อนรับคณะสถานกงสุลใหญ่ฯ พาชมสถานที่และการแสดงเต้นรำของเด็กพิการซ้ำซ้อน