กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงราบัต ได้ร่วมกับชุมชนชาวไทยในโมร็อกโกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยประกอบอาหารว่างเลี้ยงเด็กชาวโมร็อกโกที่ด้อยโอกาสจำนวน ๙๐ คน ที่ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้า Centre Maison des Enfants Akkari กรุงราบัต ซึ่งดูแลเด็กและเยาวชนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภาคเอกชนไทยในโมร็อกโก รวมทั้งชุมชนไทยในโมร็อกโก ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินสดเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗,๗๐๐ ดีร์ฮาม และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ และเยาวชนในความดูแลของศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้า Centre Maison des Enfants Akkari กรุงราบัต อีกด้วย