กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ณ บ้านพักคนชรา Centrin กรุงปราก ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยได้ร่วมกันมอบของใช้จำเป็นและอาหารแห้ง เช่น หม้อต้มน้ำ รถเข็นสุขาแบบเคลื่อนที่ ห่วงยางฝึกกล้ามเนื้อมือ ข้าวสาร และซอสปรุงรส และได้จัดให้นางสาวสุทธิดา ทองนพรัตน์​ นักศึกษาไทยในกรุงปรากแสดงดนตรีให้ผู้สูงอายุได้รับฟัง จำนวน ๕ เพลง ได้แก่ หยาดเพชร The Swan ล่องแม่ปิง Dichter und Bauer และฉันจะฝันถึงเธอ โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกขนมและน้ำชาและร่วมรับประทานของว่างกับผู้สูงอายุ ผู้บริหารและอาสาสมัครประจำบ้านพักคนชรา Centrin ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น รื่นเริง และเป็นกันเอง ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเช็กให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น