กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้มอบเงินบริจาคของรัฐบาลไทยให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์แห่งกษัตริย์ซัลมาน (King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre - KSrelief) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัล ซาอูด (King Salman bin Abdulaziz Al Saud) แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ผ่าน ดร. อับดุลลาห์ อัล ราบีอาห์ (Dr. Abdullah Al-Rabeeah) ตำแหน่ง Supervisor General ของ KSrelief โดยสมทบโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในซาอุดีฯ รวมถึงผู้ได้รับผล
กระทบจากสงครามในเยเมนและซีเรีย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อุปทูต ณ กรุงริยาด ยังได้นำคนไทยในซาอุดีอาระเบีย ไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์วิจัยแห่งกษัตริย์ไฟซอล (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre) กรุงริยาดด้วย