กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกไม้ดอก ไม้ผล และทำความสะอาดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดพุทธาราม