กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับชุมชนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคารและโดยรอบวัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ รวมทั้งจัดโรงทานจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ