กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นำชุมชนไทยทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ โดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับภายในบริเวณวัดวชิรธรรมปทีป เขตลองไอส์แลนด์ รัฐนิวยอร์ก