กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำโดยนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยหน่วยงานทีมประเทศไทย ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา และเมืองใกล้เคียง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการมอบอาหารแห้งและของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่องค์กร OzHarvest ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลของออสเตรเลีย เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ โดยผู้แทนองค์กร OzHarvest ได้แสดงความซาบซึ้งและขอบคุณชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงในน้ำใจและจิตใจอันเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก