กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไชยมังคลาราม และบ้านพักคนชรา รัฐปีนัง  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไชยมังคลาราม และบ้านพักคนชรา รัฐปีนัง

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในรัฐปีนัง และรัฐใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไชยมังคลาราม เขตปูเลาติกุส รัฐปีนัง โดยกงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในอุโบสถและบริเวณวัด จากนั้น ได้เดินทางไปยังบ้านพักคนชรา (Rumah Orang Tua Uzur Pulau Pinang) ถนน Masjid Negeri เขต Jelutong รัฐปีนัง ณ ที่ดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้เข้าเยี่ยมคนชรา และมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในโอกาสดังกล่าวด้วย