กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล (บริจาคโลหิต) Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล (บริจาคโลหิต)

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้นำเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว ตลอดจนคนไทยในเมืองการาจีและเขตอาณา พร้อมกับกลุ่ม Friends of Thailand และสมาคม Pak-Thai Friendship Association and Business Forum ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี โดยทางองค์กร AMTF (All Mankind Thalassemia Free) จัดคณะทางการแพทย์มาให้บริการ