กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับทีมประเทศไทยประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด และชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และเขตอื่นๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ภายหลังถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ผู้มาร่วมงานต่างร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำความสะอาดวัดและบริเวณโดยรอบ เก็บขยะ ทาสีป้ายวัด โต๊ะ และที่นั่งภายในวัด ทำให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย