กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว รวมทั้งจิตอาสาชาวไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจิตอาสาที่บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส Al-Qamariah Orphanage Home อำเภอปาเสร์มัส รัฐกลันตัน โดยได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส มอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้แก่เด็กที่บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กด้วย

บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส Al-Qamariah Orphanage Home อำเภอปาเสร์มัส ดำเนินการโดยเอกชน ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและองค์กรการกุศล ปัจจุบันดูแลเด็กหญิงอายุระหว่าง ๘ – ๑๙ ปี จำนวน ๒๗ คน โดยมีเด็กหญิงอายุ ๘ – ๑๒ ปี จำนวน ๑๑ คน และเด็กหญิงอายุ ๑๓ – ๙ ปี จำนวน ๑๖ คน เด็กหญิงที่อยู่ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส Al-Qamariah Orphanage Home บางคนเป็นเด็กที่บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต ไร้ญาติ และบางคนเป็นบุตรีของพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีฐานะยากจนไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง ในแต่ละเดือนบ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส Al-Qamariah Orphanage Home มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและดูแลเด็กประมาณ ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ ริงกิตมาเลเซีย โดยได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนและองค์กรการกุศล