กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และได้เชิญชวนชุมชนไทยในติมอร์ฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กสตรีกำพร้าประมาณ ๕๐ คน ณ Dominican Orphanage ภายใต้การดูแลของ Missionary Dominican Sisters of Rosary เขต Bidau Mota Claran กรุงดิลี ในงานดังกล่าวชุมชนไทยได้มีจิตอาสานำอาหาร นม และน้ำดื่มมาแบ่งปันให้แก่เด็กยากไร้ ตลอดจนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจการด้วย

ในโอกาสนี้ เหล่านักบวชได้กล่าวขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบคริสตศาสนาด้วย กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสุขและไมตรีจิตให้แก่ทั้งชุมชนไทยผู้ให้และเด็กสตรีกำพร้าผู้รับเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย