กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในบริเวณวิทยาลัยพระปริยัติธรรมยูนนาน เมืองอานหนิง มณฑลยูนนาน โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย คณาจารย์ และนักธุรกิจชาวไทย นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และชุมชนไทยจำนวน ๑๘๐ คน ตั้งแถวถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ได้แก่ การเก็บกวาดขยะ กวาดถูทำความสะอาดบริเวณลานวัด ถนน และบาทวิถี ปรับแต่งทัศนียภาพ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ทำความสะอาดศาสนสถานและอาคารเรียน และทำความสะอาดห้องน้ำ ในพื้นที่ของนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรญาณ ภายในวิทยาลัยฯ