กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บ้านพักคนชราซุนเค่อเหริน  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บ้านพักคนชราซุนเค่อเหริน

          เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนนักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา รวมประมาณ ๘๐ คน ได้ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านพักคนชราซุนเค่อเหริน เขตจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้

          ทั้งนี้ บ้านพักคนชราแห่งนี้มีคนชรา อายุตั้งแต่ ๘๐ ปีขึ้นไป ในเขตจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้ พำนักอยู่จำนวน ๑๒๕ คน ซึ่งทางบ้านพักฯ ได้เชิญคนชราที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน โดยมีนายจาง ห่ายเยี่ยน รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือนเขตจิ้งอันและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศเขตจิ้งอันเข้าร่วม โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้มาร่วมจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยและแนะนำประเทศไทย ประกอบด้วยการฉายวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบรรเลงเปียโน การร้องเพลงไทยประกอบการบรรเลงกีต้าร์ การสาธิตนาฏศิลป์ไทยการร่วมรำวง และการสอนความหมายในท่ารำไทย ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คนชราและเจ้าหน้าที่ของบ้านพักคนชราฯ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เป็นผู้แทนมอบสิ่งของบริจาคให้แก่บ้านพักคนชราฯ อีกด้วย