กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยและต่างชาติ ประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยการปลูกดอกกุหลาบสีเหลืองและสีชมพู จำนวน ๕๐๐ ดอก ในบริเวณทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อความสวยงามและสง่างามในการใช้เป็นพื้นที่ต้อนรับบุคคลสำคัญระดับสูงชาวจีนและชาวต่างชาติ ที่มาเยือนในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง