กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ชุมชนชาวไทยที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมครอบครัว ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพของวัดญาณวิริยา นครแวนคูเวอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก