กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของแก่ Berliner Stadtmission Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของแก่ Berliner Stadtmission

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของแก่ Berliner Stadtmission โดยมี Ms. Rebecca Aßmann มิชชันนารีประจำองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ (Berliner Stadtmission เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกรุงเบอร์ลิน เช่น ผู้ไร้บ้าน ผู้ลี้ภัย ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส) ทั้งนี้ ชุมชนไทย ทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ข้าวสาร อาหารแห้ง ของเล่นเด็ก เพื่อมอบแก่ผู้ไร้บ้านและผู้ยากไร้ รวมทั้งบริจาคเงินอีกจำนวน ๒,๐๐๐ ยูโร ให้แก่โครงการ Gussower Erlebnis Camp (GEC) ซึ่งดำเนินการโดย Berliner Stadtmission เพื่อช่วยให้เด็กด้อยโอกาสสามารถออกค่ายเยาวชนร่วมกับเยาวชนอื่น ๆ ในช่วงฤดูร้อนในปีนี้