กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงทาน วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจิตอาสาในเมืองชิงต่าว นำวัตถุดิบ ข้าวสารไทย อาหารแห้ง ผัก และผลไม้ ไปมอบให้แก่วัดจ้านซาน เพื่อนำไปประกอบอาหารเจแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และแจกอาหารให้แก่ประชาชนกว่า ๕๐๐ คน