กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะ Westpark นครมิวนิก เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและเยอรมันร่วมกันทำความดีให้สังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น รวมทั้งชาวไทยและเยอรมันเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน ทั้งนี้ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมทำความสะอาดศาลาไทย และ (๒) กิจกรรมเก็บขยะบริเวณศาลาไทยและพื้นที่โดยรอบ