กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดชายหาด เมืองเจนไน Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดชายหาด เมืองเจนไน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และทำความสะอาดชายหาด เมืองเจนไน ร่วมกับองค์กร Environmentalist Foundation of India (EFI) ที่เมืองเจนไน โดยจัดกิจกรรมให้ข้าราชการและชุมชนไทยในเมืองเจนไน พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวอินเดียไปทัศนศึกษาและรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะที่ย่อยสลายไม่ได้และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ Buckingham Canal/ Adambakkam Lake/ Sholinganallur Lake และ Adyar Estuary ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในเมืองเจนไนที่จะไหลลงสู่ทะเล และร่วมกันทำความสะอาดชายหาดที่ Theosophical Society Beach เมืองเจนไน โดยมีนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นประธานการจัดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ ๘๐ คน