กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งจิตอาสาชาวไทยและชาวโรมาเนีย ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจิตอาสาที่บ้านเด็กชายด้อยโอกาส Casa Sf. Constatin ในกรุงบูคาเรสต์ โดยได้มอบอุปกรณ์จำเป็นให้แก่บ้านเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้ จิตอาสายังร่วมมอบของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กที่บ้านด้อยโอกาสด้วย

บ้านเด็กด้อยโอกาสแห่งนี้ดำเนินการโดยภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันดูแลเด็กชายอายุระหว่าง ๖ – ๑๙ ปี จำนวน ๑๘ คน เด็กชายที่อยู่ในความดูแลของบ้านดังกล่าว เป็นเด็กกำพร้าและ/หรือเป็นบุตรของพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีฐานะยากจนไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง รวมทั้งเป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางสมองด้วย

*********************************