กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนไทยในกรุงปารีส
จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำความสะอาดและฟื้นฟูทัศนียภาพวัดไทยพุทธนานาชาติ
และช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด้วย