กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้ในเบลเยียม ถวายเป็นพระราชกุศล Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้ในเบลเยียม ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ยากไร้ในเบลเยียม โดยมอบผ่านท่านพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู