กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก :  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้กราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร และพระครูธรรมธร เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จ. ชลบุรี มาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ เมืองดูไบ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ รวมถึงพสกนิกรชาวไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

 

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดพิธีขอพรจากพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีชุมชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และนักเรียน นักศึกษาไทยจากกรุงอาบูดาบีและเมืองอัลเอนเข้าร่วมสวดขอพร

 

และในช่วงเย็น ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาในการปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนคนไทยได้ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย