กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนไทยที่ Richmond Children's Center รัฐนิวยอร์ก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนไทยที่ Richmond Children's Center รัฐนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กพร้อมด้วยชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมสันทนาการแก่เด็กพิการที่ Richmond Children's Center ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในเขต Yonkers รัฐนิวยอร์ก โดยในโอกาสดังกล่าว นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร ตลอดจนร่วมกับชุมชนไทยมอบอาหารแห้งและขนมแก่เจ้าหน้าหน้าที่และเด็กพิการประจำศูนย์ดังกล่าวด้วย