กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมทำความสะอาดปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมทำความสะอาดปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๙ - ๑๙.๐๙ น. นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยนางสาววีนัส อัศวภูมิ และนายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี กงสุล ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดมหาโพธิ์ พุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในส่วนของลำดับพิธี กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประธานจิตอาสา เปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และในพื้นที่มหาโพธิคยาเจดีย์ วัดมหาโพธิ์ พุทธคยา ในการนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้นำเจริญพระพุทธมนต์สักการะพระพุทธเมตตาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ และให้ศีลให้พรแก่จิตอาสา เป็นอันเสร็จพิธี