กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไทยรัตนประทีป โดยข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมมือกัน ทาสีกำแพงวัดและทำความสะอาดวัดในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทยในฮังการีเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน