กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “สืบสานความเป็นไทย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และฝึกสอนทักษะความเป็นไทยด้านต่าง ๆ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันทำความดีให้สังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น
รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๕๐ คน ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ประกอบด้วยการฝึกสอนทักษะความเป็นไทยใน ๖ ด้าน ดังนี้ (๑) นวดไทย (๒) ทำอาหารไทย (ส้มตำ/ยำผลไม้)
(๓) ขนมไทย (บัวลอย/ช่อม่วง) (๔) มวยไทย (๕) แกะสลักผักและผลไม้ และ (๖) รำไทย