กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นชบา ๑๐๐ ต้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นชบา ๑๐๐ ต้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ฯ โดยการสนับสนุนสถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างซี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นชบา ต้นไม้ประจำนครหนานหนิง จำนวน ๑๐๐ ต้น ที่วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างซี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ นำโดยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จิตอาสาและครอบครัว ตลอดจนชาวไทยและชาวจีนในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จำนวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว