กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว ทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย การออกโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ และการพัฒนาวัด โดยทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดป่าโคเปนเฮเกนให้น่าอยู่ รวมทั้งการร่วมกันบริจาคเงินสบทบทุนแก่มูลนิธิโรคมะเร็งในเด็ก ประเทศเดนมาร์ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังเป็นการแสดงความสมัครสมานสามัคคีและน้ำหนึ่งใจเดียวของชุมชนไทยในเดนมาร์ก และการแสดงออกซึ่งการทำสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์กลับคืนให้สังคมเดนมาร์ก โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในเดนมาร์ก ได้นำเงินบริจาคที่รวบรวมได้ทั้งหมดจำนวน 29,708 โครนเดนมาร์ก หรือประมาณ 144,000 บาท ไปมอบให้แก่มูลนิธิดังกล่าว ซึ่งมีนาง Marianne Benzon Nielsen ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค โดยได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งแสดงความยินดีและร่วมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสนี้ด้วย