กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในสเปนเดินทางไปมอบเงินบริจาค รวมทั้งอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่แม่และเด็กผู้ยากไร้ที่มูลนิธิมาดรินา กรุงมาดริด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีแม่และเด็กจำนวน 30 คน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาค ทั้งนี้  นาย Conrardo Gimenez ประธานมูลนิธิมาดรินา เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งแสดงความยินดีและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

มูลนิธิ Madrina เป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกรุงมาดริด โดยเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแม่และเด็ก รวมทั้งหญิงมีครรภ์ที่ถูกทอดทิ้ง โดยองค์กรดังกล่าวมีบ้านพักฉุกเฉินให้แก่สตรีใกล้คลอด แม่และเด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีแม่และเด็กยากไร้ขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิกว่า 300 คน